Dầu Thủy Lực Hydraulic Oil 32 46 68 ( Nhớt 10 )

Dầu Thủy Lực Hydraulic Oil 32 46 68 ( Nhớt 10 )

Dầu Thủy Lực Hydraulic Oil 32 46 68 ( Nhớt 10 )
Xuất Xứ Nhập Khẩu
Nhóm  I
Màu Sắc Sáng
Tỷ Trọng Min 0.83
Độ Nhớt Động Học 400C Min 63
Chỉ số độ nhớt Min 95
Bao Bì Phuy 200 Lit
Giá Bán Liên Hệ

Dầu Thủy Lực VG 32 46 68 (Nhớt 10) được đặc chế từ dầu gốc tinh khiết pha trộn các phụ gia chống mài mòn , phụ gia nhờn .

Thích hợp cho các hệ thống thủy lực máy công trình , hệ thống nén thủy lực , máy bơm thủy lực ....